Aktivitet

Dag

Plats

Ämnesområde

Dag

Övrigt

Digitala aktiviteter

Aktivitet

Dag

Plats

Ämnesområde

Dag

Övrigt

Digitala aktiviteter

onsdag 4/5

torsdag 5/5

fredag 6/5

lördag 7/5

söndag 8/5